امروز :
مرجع نمونه سوال امتحانی در تمامی مقاطع
دانلود رایگان نمونه سوال در معلمی1

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
وبلاگکد جستجوی گوگل


بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 9 شهریور 1391

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی مقطع دوم ابتدایی در نیم سال اول و دوم سالدانلود رایگان نمونه سوالات دوم ابتدایی - سری دوم

آزمون بنویسیم کلاس دوم نوبت دومآزمون پنویسیم پایه دوم آبان ماه
امتحان املاء برای  مقطع دومامتحان املاء کلاس دوم سری دوم
امتحان بنویسیم نوبت اولامتحان جمله بندی نوبت اول کلاس دوم ابتدایی
امتحان علوم پایه ی دوم ابتدایی بهمن ماهآزمون بنویسیم دوم خرداد ماه
نمونه سوال ریاضی دوم دبستانامتحان ریاضی کلاس دوم سری دوم
نمونه سوال علوم دوم دبستاننمونه سوال بنویسیم کلاس دوم دبستان
نمونه سوال علوم دوم دبستان - میوه و دانهنمونه سوالات ریاضی کلاس دوم دبستان
  

 

طبقه بندی: دوم ابتدایی،  همه نمونه سوالات مقاطع ابتدایی، 
برچسب ها: آزمون بنویسیم کلاس دوم نوبت دوم، آزمون پنویسیم پایه دوم آبان ماه، امتحان املاء برای مقطع دوم، امتحان املاء کلاس دوم سری دوم، امتحان بنویسیم نوبت اول، امتحان جمله بندی نوبت اول کلاس دوم ابتدایی، امتحان علوم پایه ی دوم ابتدایی بهمن ماه، آزمون بنویسیم دوم خرداد ماه، نمونه سوال ریاضی دوم دبستان، امتحان ریاضی کلاس دوم سری دوم، نمونه سوال علوم دوم دبستان، نمونه سوال بنویسیم کلاس دوم دبستان، نمونه سوال علوم دوم دبستان میوه و دانه، نمونه سوالات ریاضی کلاس دوم دبستان، نمونه سوال، دانلود نمونه سوال،

ارسال توسط خلیلی
 

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 5 شهریور 1391

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی مقطع دوم ابتدایی در نیم سال اول و دوم سال


دانلود رایگان نمونه سوالات دوم ابتدایی


 
امتحان املا مقطع دوم ابتدایینمونه متن املاء کلاس دوم دبستان
سوال امتحانی ریاضی دومنمونه سوال امتحانی ریاضی دوم
دانلود نمونه سوال ریاضی دوم دیستاندانلود رایگان نمونه سوال ریاضی ابتدایی
آزمون بنویسیم کلاس دوم نوبت دومامتحان جمله بندی نوبت اول کلاس دوم
امتحان ریاضی کلاس دوم ابتداییآزمون بنویسیم دوم ابتدایی
امتحان بنویسسیم کلاس دوم آرمون بنویسیم مقطع دوم ابتدایی
امتحان بنویسیم نوبت دوم خرداد ماهروش تدریس حجم و جرم در دوم ابتدایی
آرمون جمله نویسیامتحان جمله نویسی دوم
روش تدریس جمع سه عددروش نمایشی تدریس ریاضی دوم
امتحان ریاضی دوم ابتدایی - ساعتامتحان ریاضی دوم ابتدایی
امتحان ریاضی دوم دبستانآرمون درس ریاضی کلاس دوم
نمونه سوال بنویسیم دومسوالات امتحانی علوم دوم ابتدایی
نمونه سوالات جمله نویسی پایه ی دومنمونه سوال امتحانی فارسی دوم

 
طبقه بندی: دوم ابتدایی،  همه نمونه سوالات مقاطع ابتدایی، 
برچسب ها: امتحان املا مقطع دوم ابتدایی، نمونه متن املاء کلاس دوم دبستان، سوال امتحانی ریاضی دوم، نمونه سوال امتحانی ریاضی دوم، دانلود نمونه سوال ریاضی دوم دیستان، دانلود رایگان نمونه سوال ریاضی ابتدایی، آزمون بنویسیم کلاس دوم نوبت دوم، امتحان جمله بندی نوبت اول کلاس دوم، امتحان ریاضی کلاس دوم ابتدایی، آزمون بنویسیم دوم ابتدایی، امتحان بنویسسیم کلاس دوم، آرمون بنویسیم مقطع دوم ابتدایی، امتحان بنویسیم نوبت دوم خرداد ماه، روش تدریس حجم و جرم در دوم ابتدایی، آرمون جمله نویسی، امتحان جمله نویسی دوم، روش تدریس جمع سه عدد، روش نمایشی تدریس ریاضی دوم، امتحان ریاضی دوم ابتدایی - ساعت، امتحان ریاضی دوم ابتدایی، امتحان ریاضی دوم دبستان، آرمون درس ریاضی کلاس دوم، نمونه سوال بنویسیم دوم، سوالات امتحانی علوم دوم ابتدایی، نمونه سوالات جمله نویسی پایه ی دوم، نمونه سوال امتحانی فارسی دوم، نمونه سوال، دانلود نمونه سوال،

ارسال توسط خلیلی
 

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 22 خرداد 1391

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی در مقطع پنجم ابتدایی برای تمام دروس 

دانلود رایگان نمونه سوال و مطالب آموزشی در مقطع پنجم دبستان سری دوم

 

 
100 سوال تستی درس تاریخ و مدنی اسفند ماهآزمون  تعلیمات اجتماعی  پایه پنجم 89
آزمون علمی و هماهنگ دروس اجتماعیامتحان  بنویسیم و انشا مقطع پنجم
امتحان درس  تاریخ و مدنی کلاس پنجمامتحان  جغرافیا نوبت اول پایه 5
امتحان درس علوم  نوبت اولنمونه سوال امتحانی انشا کلاس پنجم ویژه دی ماه
امتحان تاریخ و مدنی پایه پنجم نوبت اولنمونه سوال امتحان جغرافیا پایه پنجم
نمونه سوال امتحانی ریاضی اردیبهشت 88نمونه سوال امتحانی علوم کلاس پنجم
دانلود نمونه سوال امتحانی علوم 5نمونه سوال امتحانی علوم تجربی  پایه پنچم
امتحان هدیه های آسمان مقطع پنجم ابتداییسوالات تستی تشریحی درس علوم پنجم
سوالات تاریخ و مدنی کل کتاب قسمت اولسوالات تاریخ و مدنی کل کتاب قسمت دوم
سوالات امتحانی درس تاریخسئوال تستی درس هدیه های آسمان پایه پنجم برای داوطلبان
سوالات درس به درس تعلیمات اجتماعی کلاس پنجمسوالات و مفاهیم هدیه آسمان کلاس پنجم ابتدایی
سوالات هماهنگ درس علوم  پایه پنجم امتحان جغرافیا کلاس پنجم ابتدایی
مجموعه سئوالات تستی تعلیمات مدنی کلاس پنجممجموعه سئوالات تستی فارسی بخوانیم پایه ی پنجم
نمونه سوال تستی علوم تجربی  کلاس پنجم ساختمان مواددانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی
طبقه بندی: پنجم ابتدایی،  همه نمونه سوالات مقاطع ابتدایی، 
برچسب ها: 100 سوال تستی درس تاریخ و مدنی اسفند ماه، آزمون تعلیمات اجتماعی پایه پنجم 89، آزمون علمی و هماهنگ دروس اجتماعی، امتحان بنویسیم و انشا مقطع پنجم، امتحان درس تاریخ و مدنی کلاس پنجم، امتحان جغرافیا نوبت اول پایه 5، امتحان درس علوم نوبت اول، نمونه سوال امتحانی انشا کلاس پنجم ویژه دی ماه امتحان تاریخ و مدنی پایه پنجم نوبت اول، نمونه سوال امتحان جغرافیا پایه پنجم، نمونه سوال امتحانی ریاضی اردیبهشت 88، نمونه سوال امتحانی علوم کلاس پنجم، دانلود نمونه سوال امتحانی علوم 5، نمونه سوال امتحانی علوم تجربی پایه پنچم، امتحان هدیه های آسمان مقطع پنجم ابتدایی، سوالات تستی تشریحی درس علوم پنجم، سوالات تاریخ و مدنی کل کتاب قسمت اول، سوالات تاریخ و مدنی کل کتاب قسمت دوم، سوالات امتحانی درس تاریخ، سئوال تستی درس هدیه های آسمان پایه پنجم برای داوطلبان، سوالات درس به درس تعلیمات اجتماعی کلاس پنجم، سوالات و مفاهیم هدیه آسمان کلاس پنجم ابتدایی، سوالات هماهنگ درس علوم پایه پنجم، امتحان جغرافیا کلاس پنجم ابتدایی، مجموعه سئوالات تستی تعلیمات مدنی کلاس پنجم، مجموعه سئوالات تستی، فارسی بخوانیم پایه ی پنجم، نمونه سوال تستی علوم تجربی کلاس پنجم ساختمان مواد، دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی، پایگاه علمی آموزشی آلاچیق، دانلود نمونه سوال، بانک سوال، بزرگترین بانک نمونه سوالات امتحانی، دانلود رایگان نمونه سوال، نمونه سوال دانشگاه پیام نور، نمونه سوال پیام نور، نمونه سوالات پیام نور، پیام نور، فراگیر، معلمی، معلمی1، معلمی 1، معلمی یک،

ارسال توسط خلیلی
 

بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 27 خرداد 1390

 سوم راهنمایی86


ریاضی


اجتماعی


جغرافیا


علوم


تاریخ


املای فارسی


زبان انگلیسی


عربی

 


 سوم راهنمایی87-84


عربی


علوم


ریاضی


زبان انگلیسی


تاریخ


اجتماعی


املا


جغرافیا


حرفه و فن
طبقه بندی:
برچسب ها: مجموعه نمونه سوالات امتحانی سوم راهنمایی، نمونه سوالات امتحانی سوم راهنمایی، نمونه سوال تاریخ، نمونه سوال علوم، نمونه سوال جغرافیا سوم راهنمایی، نمونه سوال اجتماعی سوم راهنمایی، نمونه سوال ریاضی سوم راهنمایی، نمونه سوال زبان انگلیسی سوم راهنمایی، نمونه سوال املای فارسی سوم راهنمایی، متن امتحان املاء، نمونه سوال حرف وفن سوم راهنمایی، نمونه سوال حرفه و فن مقطع راهنمایی، دانلود نمونه سوالات امتحانی، دانلود نمونه سوالات امتحانی سوم راهنمایی، عربی، ریاضی، املا، جغرافی، حرفهوفن، حرفه فن، تاریخ، اجتماعی، سوم راهنمایی، بانک سوال، مرجع نمونه سوال، بزرگترین بانک نمونه سوالات امتحانی، دانلود نمونه سوال، دانلود نمونه سوال سوم راهنمایی، دانلود نمونه سوالات تمام دروس سوم راهنمایی، دانلود سوال درس ریاضی سوم، دانلود آزمون دینی پایه اول راهنمایی نوبت دوم، آزمون دینی پایه دوم راهنمایی نوبت دوم خرداد، امتحان درس دینی پایه اول راهنمایی، امتحان درس دینی پایه اول راهنمایی شهریور ماه، امتحان درس دینی پایه اول راهنمایی نوبت دوّم، امتحان درس دینی پایه اول راهنمایی نوبت دوّم خرداد ماه، امتحان درس دینی پایه دوم راهنمایی شهریور ماه، امتحان درس دینی پایه دوّم نوبت دوّم خرداد، امتحان درس دینی پایه سوم راهنمایی نوبت اول، امتحان درس دینی دوم راهنمایی، سؤالات امتحانی درس دینی سال سوم راهنمایی نوبت اول، نوبت دوم، نوبت اول، خرداد ماه، دی ماه، امتحان نهایی، نمونه سوالات امتحان نهایی، سوالات امتحان نهایی سوم راهنمایی،

ارسال توسط خلیلی
 

بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 23 خرداد 1390

1 - هر چیزی که وجود آن وابسته به علتی باشد معلول یا پدیده گویند .  ص ()   غ ()     5/0

 

2- در جمله ی علی لباس گرم می پوشد . علت و معلول کدامند ؟ 5/0

 

3 - کدامیک از موارد زیر مصالح کار فرشتگان نیست ؟ 5/0

 

الله اکبر()  لااِلهَ اِلّا اللهَ () سواد آموختن() یاد خدا ()

 

4 - کدامیک از گزینه های زیر پایه ی اجتهاد می باشد ؟ 5/0

رجال  ()  اصول  ()   درایة  ()  ادبیات عرب()

 

5 - پیش از ورود به مدینه ، پیامبر نخست در دهکده ..................... فرود آمد . 5/0

 

6 - پیامبر برای تبلیغ دین اسلام به یثرب ......................  را فرستاد . 5/0 بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب
طبقه بندی:
برچسب ها: امتحان درس دینی پایه سوم راهنمایی نوبت اول، امتحان درس دینی پایه سوم راهنمایی، بانک نمونه سوال، مرجع نمونه سوال، بزرگترین بانک نمونه سوالات امتحانی، دانلود نمونه سوال امتحانی دینی کلاس سوم راهنمایی، دانلود نمونه سوال امتحانی درس دینی پایه سوم راهنمایی، دانلود نمونه سوال، نمونه سوال خرداد ماه، نمونه سوال دی ماه، نویت دوم، نوبت اول، امتحان درس دینی، نموه سوال درس دینی راهنمایی،

ارسال توسط خلیلی
 

بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 14 خرداد 1390
1- آیات زیر را ترجمه كنید :

ایاك نعبد و ایاك نستعین

كل نفس دائقه الموت ثم الینا ترجعون


2- همكاری و هماهنگی موجود میان پدیده ها نشان و گواه چیست ؟

  

3-این جهان مزرعه اخرت است یعنی چه ؟


 4- توشه سفر اخرت چیست ؟

 
5- شهادت یعنی چه ؟
 
6- چرا بهتر این بود كه پیامبر برای اشكار ساختن دعوت از خویشانش شروع كند؟

 

7-مهمترین وظیفه یك مسلمان نسبت به سایر مسلمانان چیست ؟ (سخن پیامبر (ص) ) دانلود کنید    با لینک مستقیم  


لینک کمکی


رمز فایل فشرده شده : www.moallemi1.mihanblog.com
طبقه بندی:
برچسب ها: نمونه سوال دینی پایه اول راهنمایی، امتحان تاریخ و مدنی مقطع پنجم دبستان، دانلود نمونه سوال دینی اول راهنمایی، دانلود نمونه سوال، سوالات امتحانی، بانک سوال، مرجع نمونه سوال، بزرگترین بانک نمونه سوال امتحانی، نمونه سوال امتحانی دینی اول راهنمایی، نمونه سوال امتحانی دینی، نمونه سوال امتحانی درس دینی کلاس اول، نمونه سوال دینی، نمونه سوال دینی نوبت دوم، نمونه سوال دینی نوبت اول، دانلود،
دنبالک ها: تمام سوالات امتحانی پنجم ابتدایی،

ارسال توسط خلیلی
 

بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 13 خرداد 1390
1-  لغات زیررامعنا کنید :

 اجر(                   )   حمید (                 )    اشکر(                 )    مبین (                 )


2- ترکیب های زیرراترجمه کنید :

 - ذات الصدور                                             - اغفرلی

 - وعد الله                                                   - عذاب الیم

 - اله الناس                                                 - لیف یحیی

 - جنات النعیم                                             - خلق الیل والنهار

 - یقیمون الصلاة                                         - یجعل لکم انهارا

 -         ذوفضل


3- هریک ازعبارات فارسی ، ترجمه ی کدام عبارت قرآنی است :

 

1)    وآموزشی ازپروردگارشان

الف ) ومغفرة من ربهم                   ب) ومغفرة من الله

 

2)    خدابه آنچه عمل می کنید ، بیناست

 الف) والله بماتعلمون خبیر                ب) والله بما تعملون بصیر   دانلود کنید    با لینک مستقیم  


لینک کمکی


رمز فایل فشرده شده : www.moallemi1.mihanblog.com
طبقه بندی:
برچسب ها: امتحان قرآن اول راهنمایی، دانلود نمونه سوال امتحان قرآن اول راهنمایی، دانلود نمونه سوال امتحان قرآن اول، دانلود نمونه سوال امتحان قرآن، دانلود نمونه سوال امتحان، دانلود نمونه سوال، بانک سوال امتحانی، مرجع نمونه سوال، بزرگترین بانک نمونه سوالات امتحانی، دانلود نمونه سوال امتحان قرآن کلاس اول راهنمایی، قرآن، امتحان قرآن، نمونه سوال قرآن، آزمون،

ارسال توسط خلیلی
 

بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 13 خرداد 1390

الف- واژگان (6 نمره )

A- جملات زیر را با كلمات داده شده كامل كنید.(1.5 نمره)

1- Five and four is ………………………….         today

2- How are you ……………………………..         nine

3- ………………………………. is an egg.           Boy

4- This is a ………………………..                       radio

                                                                             That-B جملات زیر را با اولین حروف داده شده كامل كنید.(1.5 نمره)

5- Ali isn't a gril , he is a b--. 

6- Are you trachers?         -No , we are s ------s

7- Have they two cars?          _no, they have o—car.


-C به كمك تصاویر داده شده جاهای خالی را پر كنید. (1 نمره )

 

8- Has Ali a hat?                                          9- What are these?

NO , she has …………………                         They are ……………..

 

  


دانلود کنید    با لینک مستقیم 


لینک کمکی

   

: رمز فایل فشرده شده  

www.moallemi1.mihanblog.com
طبقه بندی:
برچسب ها: نمونه سوال انگلیسی سال اول راهنمایی، نمونه سوال انگلیسی، نمونه سوال انگیسی اول راهنمایی، امتحان انگلیسی کلاس اول راهنمایی، نمونه سوال زبان انگلیسی، زبان انگلیسی، زبان، انگلیسی، بانک سوال، امتحان زبان انگلیسی، امتحان زبان انگلیسی خرداد ماه، امتحان زبان انگلیسی دی ماه، دانلود نمونه سوال،

ارسال توسط خلیلی
 

(تعداد کل صفحات:2)      [1]   [2]  

تبلیغات

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic