امروز :
مرجع نمونه سوال امتحانی در تمامی مقاطع
دانلود رایگان نمونه سوال در معلمی1

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
وبلاگکد جستجوی گوگل


بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 19 شهریور 1391

                       روش تدریس کتاب های دوره ابتدایی

دانلود کتاب راهنمای معلم تفکر و پژوهش ششم

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgمقدمه  (103 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش اول  (268 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش دوم  (616 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش سوم  (489 KB)

 

راهنمای تربیت بدنی پنجم   

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgمقدمه  (131 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش اول  (307 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش دوم  (139 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش سوم  (218 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش چهارم  (226 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش پنجم  (202 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش ششم  (245 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش هفتم  (254 KB)

 

راهنمای معلم هدیه های آسمان پنجم

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgمقدمه  (56 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش اول  (784 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش دوم  (573 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش سوم  (951 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش چهارم  (586 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش پنجم  (420 KB)

 

راهنمای معلم علوم تجربی پنجم

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgمقدمه  (122 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش اول  (610 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش دوم  (41 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش سوم  (152 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش چهارم  (440 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش پنجم  (444 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش ششم  (605 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش هفتم  (484 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش هشتم  (443 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش نهم  (529 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش دهم  (421 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش یازدهم(521 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش دوازدهم(467 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش سیزدهم(860 KB)

 

راهنمای تدریس فارسی پنجم

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgمقدمه  (56 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش اول  (226 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش دوم  (220 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش سوم  (139 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش چهارم  (190 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش پنجم  (226 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش ششم  (97 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش هفتم  (197 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش هشتم  (92 KB)

 

راهنمای معلم تربیت بدنی دوره ابتدایی

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgمقدمه  (112 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش اول  (576 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش دوم  (422 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش سوم  (264 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش چهارم  (479 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش پنجم  (460 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش ششم  (589 KB)

 

راهنمای معلم ارزشیابی توصیفی

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgمقدمه  (95 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش اول  (141 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgجدول  (152 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش دوم  (217 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش سوم  (529 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش چهارم  (612 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش پنجم  (386 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش ششم  (309 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش هفتم  (297 KB)

 

راهنمای تدریس ارزشیابی کیفی

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgمقدمه  (95 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش اول  (132 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش دوم  (168 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش سوم  (420 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش چهارم  (69 KB)

 

 لوحه های تربیت بدنی پنجم دبستان

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgلوح 1  (495 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgلوح 2  (510 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgلوح 3  (539 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgلوح 4  (371 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgلوح 5  (828 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgلوح 6  (755 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgلوح 8  (561 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgلوح 7  (642 KB)

طبقه بندی: طرح درس،  پنجم ابتدایی،  ششم ابتدایی،  همه نمونه سوالات مقاطع ابتدایی، 
برچسب ها: راهنمای معلم تربیت بدنی دوره ابتدایی، راهنمای تدریس کتاب های مقطع ابتدایی، راهنمای معلم هدیه های آسمان پنجم، لوحه های تربیت بدنی پنجم دبستان، راهنمای معلم ارزشیابی توصیفی، راهنمای تدریس ارزشیابی کیفی، راهنمای معلم علوم تجربی پنجم، راهنمای معلم تفکر و پژوهش، راهنمای تدریس فارسی پنجم، راهنمای تربیت بدنی پنجم، راهنمای تدریس کتاب، راهنمای تربیت بدنی، راهنمای ارزشیابی توصیفی، راهنمای هدیه های آسمان، نمونه سوال، لوحه های تربیت بدنی پنجم،

ارسال توسط خلیلی
 

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 12 شهریور 1391
  دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی مقطع ششم ابتدایی 


دانلود سوالات ششم ابتدایی

آزمون ادبیات فارسی  دانش آموزان ششم ابتدایینمونه سوالات فارسی ششم دبستان
آزمون ورودی ریاضی ششم ابتداییدانلود نمونه سوال ریاضی ششم ابتدایی
نمونه سوال علوم تجربی ششم ابتدایی - مهرماهنمونه سوالات دروس اول و دوم درس علوم تجربی ششم دبستان
درس علوم ششم ابتدایی - نیرو 1درس علوم ششم ابتدایی - نیرو 2
درس علوم ششم ابتدایی - میکروسکوپدرس علوم ششم ابتدایی - سفر
درس علوم ششم ابتدایی - سرگذشت دفتر مندرس علوم ششم ابتدایی - خیلی بزرگ ، خیلی کوچک
فرم بررسی دروس فارسی ششم ابتدایی 1فرم بررسی دروس فارسی ششم ابتدایی 2
نمونه تکلیف درس فارسی ششم ابتداییراهنمای درس به درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی
نمونه سوال درس اجتماعی ششم ابتدایی- درس اولنمونه سوال درس اجتماعی ششم ابتدایی- درس دوم
نمونه سوال درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل اول کسر متعارفی - جمع و تفریقنمونه سوال درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل اول کسر متعارفی - ضرب و تقسیم
نمونه سوال درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل دوم عددهای اعشاری - نمایش اعشاری عددهانمونه سوال درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل دوم عددهای اعشاری -جمع و تفریق و ضرب عددهای اعشاری
نمونه سوال درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل دوم عددهای اعشاری - تقسیم یک عدد بر عددهای طبیعینمونه سوال درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل دوم عددهای اعشاری - تقسیم یک عدد بر عددهای اعشاری
نمونه سوال درس ریاضی ششم ابتدایی - فصل دوم عددهای اعشاری - راهبرد الگویابی

فارسی ششم ابتدایی - درس هفت خوان رستم 

الگوی طرح درس فارسی - دوره های آموزش معلمان 

دانلود پاورپوینت های آموزشی پایه ششم جدید
آزمون ماهانه ریاضی ششم ابتدایی - مهرماهمحصولات کشاورزی از تولید تا مصرف
نمونه سوال درس کار و فناوری ششم -  سری اولنمونه سوال درس کار و فناوری ششم - سری دوم
نمونه سوال درس کار و فناوری ششم - سری سومدرس کار و فناوری ششم - دروس 1 تا 6
نمونه سوال درس هدیه های آسمانی 1-420 فایل آموزشی ریاضی ششم ابتدایی
طرح درس اجتماعی ششم ابتداییآزمون ماهانه علوم تجربی ششم - مهر ماه
امتحان بنویسیم ششم - سه درس اولتکلیف درس ریاضی ششم 1
امتحان  درس ریاضی ششم 2تکلیف درس ریاضی ششم 3
تکلیف درس ریاضی ششم 4تکلیف درس ریاضی ششم 5
تکلیف درس ریاضی ششم 6تکلیف درس ریاضی ششم 7
امتحان ریاضی ششم دبستانآزمون علوم تحربی پایه 6
آزمون درس علوم 3 فصل اولامتحان هدیه های آسمان خرداد ماه
آموزش قرآن پایه ششم نمونه چک لیست بخش اول فناوری اطلاعات و ارتباطات پایه ششم ابتدایی
راهنمای تدریس کتاب های مقطع ابتداییبودجه بندی کلیه ای دورس ششم ابتدایی
طبقه بندی: ششم ابتدایی،  همه نمونه سوالات مقاطع ابتدایی، 
برچسب ها: آزمون ادبیات فارسی دانش آموزان ششم ابتدایی، درس علوم ششم ابتدایی - خیلی بزرگ، خیلی کوچک، درس علوم ششم ابتدایی - سرگذشت دفتر من، درس علوم ششم ابتدایی – سفر، درس علوم ششم ابتدایی – میکروسکوپ، درس علوم ششم ابتدایی - نیرو 1، درس علوم ششم ابتدایی - نیرو 2، سوالات کلاس ششم ابتدایی، نمونه سوال ششم، نمونه سوال فارسی ششم ابتدایی، نمونه سوال دانش آموزان سرآمد پایه پنجم، سرآمد پنجم ششم ابتدایی، علوم ششم ابتدایی، ادبیات ششم دبستان،

ارسال توسط خلیلی
 

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 12 شهریور 1391


دانلود رایگان طرح درس های روزانه و سالانه برای تمام دروس در مقطع اول ابتدایی

دانلود طرح درس ها


 
طبقه بندی: طرح درس،  اول ابتدایی،  همه نمونه سوالات مقاطع ابتدایی، 
برچسب ها: روش تدریس ریاضی اول دبستان، اهداف تم ها - پیک آموزشی، کتاب راهنمای معلم علوم تجربی اول، روش تدریس قرآن اول، طرح درس اول ریاضی، طرح درس ریاضی اول دبستان، طرح درس ریاضی اول ابتدایی، طرح درس ریاضی اول ابتدایی – جمع، طرح درس ریاضی اول - باز و بسته، طرح درس ریاضی اول – تفریق، طرح درس ریاضی اول - حروف نویسی اعداد، طرح درس سالانه قرآن کلاس اول، طرح درس علوم اول دبستان، طرح درس قرآن اول ابتدایی، طرح درس ریاضی - تم 1، طرح درس ریاضی - شمارش 1 تا 5، طرح درس ریاضی - سری 2، طرح درس ریاضی - الگو یابی، طرح درس ریاضی - الگو یابی 2، طرح درس ریاضی - شمارش سریع اعداد، طرح درس ریاضی - سری 3، کتاب راهنمای معلم، طرح درس، روش تدریس، نمونه سوال، دانلود سوال،

ارسال توسط خلیلی
 

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 12 شهریور 1391

 دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی مقطع اول ابتدایی در نیم سال اول و دوم سال


دانلود رایگان نمونه سوالات درمقطع اول دبستان

 

سوالات درس فارسی اول ابتداییسوالات درس علوم اول دبستان
نمونه سوالات فصل به فصل علوم اولآزمون سنجش دانش ریاضی ویژه معلمان مقطع ابتدایی
امتحان دروس  فارسی ، علوم و ریاضی کلاس اول ابتدایینمونه سوالات امتحان ریاضی کلاس اول دبستان
اقدام پژوهی املا اول ابتدایی - جهت تقویت املاءاشعار حروف الفبا کلاس اول
بخش کردن و صداکشی کلمات در کلاس اولنمونه متن املا کلاس اول - درس به درس
آموزش املای نقطه ای در کلاس اولی هانکات و توصیه های در  املا برای والدین

 
طبقه بندی: اول ابتدایی،  همه نمونه سوالات مقاطع ابتدایی، 
برچسب ها: سوالات درس فارسی اول ابتدایی، سوالات درس علوم اول دبستان، نمونه سوالات فصل به فصل علوم اول، آزمون سنجش دانش ریاضی ویژه معلمان مقطع ابتدایی، امتحان دروس فارسی، علوم و ریاضی کلاس اول ابتدایی، نمونه سوالات امتحان ریاضی کلاس اول دبستان، اقدام پژوهی املا اول ابتدایی - جهت تقویت املاء، اشعار حروف الفبا کلاس اول، بخش کردن و صداکشی کلمات در کلاس اول، نمونه متن املا کلاس اول - درس به درس، آموزش املای نقطه ای در کلاس اولی ها، نکات و توصیه های در املا برای والدین، امتحان فارسی، امتحان علوم، امتحان ریاضی، نمونه سوال، دانلود رایگان نمونه سوال، آزمون سنجش دانش ویژه معلمان، اقدام پژوهی،

ارسال توسط خلیلی
 

بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 10 شهریور 1391

دانلود رایگان طرح درس های روزانه و سالانه در مقطع دوم ابتدایی

دانلود رایگان طرح درس ها


طرح درس هدیه های آسمانی برای تمام دروسطرح درس بخوانیم دوم ابتدایی سری اول
دانلود طرح درس بخوانیم سری دومطرح درس بخوانیم کلاس دوم سری سوم
طرح درس ریاضی جمع با انتقالطرح درس هدیه های آسمانی دوم ابتدایی
طرح درس روزانه درس فارسی دوم دبستاندانلود طرح درس روزانه درس بخوانیم پایه دوم ابتدایی
طرح درس ریاضی دوم - اشکال هندسیدانلود طرح درس ریاضی دوم ابتدایی - جمع اعداد دو رقمی
طرح درس ریاضی دوم ابتدایی - جمعطرح درس کامل هدیه آسمانی دوم ابتدایی
طرح درس ریاضی دوم -واحد بادگیری -  یاددهی یادگیریطرح درس ورزش  دوم ابتدایی
طرح درس هدیه های آسمانی دوم دبستان 

 

طبقه بندی: دوم ابتدایی،  همه نمونه سوالات مقاطع ابتدایی، 
برچسب ها: طرح درس هدیه های آسمانی برای تمام دروس، طرح درس بخوانیم دوم ابتدایی سری اول، دانلود طرح درس بخوانیم سری دوم، طرح درس بخوانیم کلاس دوم سری سوم، طرح درس ریاضی جمع، طرح درس هدیه های آسمانی دوم ابتدایی، طرح درس روزانه درس فارسی دوم دبستان، دانلود طرح درس روزانه درس بخوانیم پایه دوم ابتدایی، طرح درس ریاضی دوم، اشکال هندسی، دانلود طرح درس ریاضی دوم ابتدایی، جمع اعداد دو رقمی، طرح درس ریاضی دوم ابتدایی – جمع، طرح درس کامل هدیه آسمانی دوم ابتدایی، طرح درس ریاضی دوم - واحد بادگیری - یاددهی یادگیری، طرح درس ورزش دوم ابتدایی، طرح درس هدیه های آسمانی دوم دبستان، نمونه سوال، دانلود رایگان نمونه سوال،

ارسال توسط خلیلی
 

بازدید : مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 9 شهریور 1391

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی مقطع دوم ابتدایی در نیم سال اول و دوم سالدانلود رایگان نمونه سوالات دوم ابتدایی - سری دوم

آزمون بنویسیم کلاس دوم نوبت دومآزمون پنویسیم پایه دوم آبان ماه
امتحان املاء برای  مقطع دومامتحان املاء کلاس دوم سری دوم
امتحان بنویسیم نوبت اولامتحان جمله بندی نوبت اول کلاس دوم ابتدایی
امتحان علوم پایه ی دوم ابتدایی بهمن ماهآزمون بنویسیم دوم خرداد ماه
نمونه سوال ریاضی دوم دبستانامتحان ریاضی کلاس دوم سری دوم
نمونه سوال علوم دوم دبستاننمونه سوال بنویسیم کلاس دوم دبستان
نمونه سوال علوم دوم دبستان - میوه و دانهنمونه سوالات ریاضی کلاس دوم دبستان
  

 

طبقه بندی: دوم ابتدایی،  همه نمونه سوالات مقاطع ابتدایی، 
برچسب ها: آزمون بنویسیم کلاس دوم نوبت دوم، آزمون پنویسیم پایه دوم آبان ماه، امتحان املاء برای مقطع دوم، امتحان املاء کلاس دوم سری دوم، امتحان بنویسیم نوبت اول، امتحان جمله بندی نوبت اول کلاس دوم ابتدایی، امتحان علوم پایه ی دوم ابتدایی بهمن ماه، آزمون بنویسیم دوم خرداد ماه، نمونه سوال ریاضی دوم دبستان، امتحان ریاضی کلاس دوم سری دوم، نمونه سوال علوم دوم دبستان، نمونه سوال بنویسیم کلاس دوم دبستان، نمونه سوال علوم دوم دبستان میوه و دانه، نمونه سوالات ریاضی کلاس دوم دبستان، نمونه سوال، دانلود نمونه سوال،

ارسال توسط خلیلی
 

بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 5 شهریور 1391

دانلود رایگان نمونه سوالات امتحانی مقطع دوم ابتدایی در نیم سال اول و دوم سال


دانلود رایگان نمونه سوالات دوم ابتدایی


 
امتحان املا مقطع دوم ابتدایینمونه متن املاء کلاس دوم دبستان
سوال امتحانی ریاضی دومنمونه سوال امتحانی ریاضی دوم
دانلود نمونه سوال ریاضی دوم دیستاندانلود رایگان نمونه سوال ریاضی ابتدایی
آزمون بنویسیم کلاس دوم نوبت دومامتحان جمله بندی نوبت اول کلاس دوم
امتحان ریاضی کلاس دوم ابتداییآزمون بنویسیم دوم ابتدایی
امتحان بنویسسیم کلاس دوم آرمون بنویسیم مقطع دوم ابتدایی
امتحان بنویسیم نوبت دوم خرداد ماهروش تدریس حجم و جرم در دوم ابتدایی
آرمون جمله نویسیامتحان جمله نویسی دوم
روش تدریس جمع سه عددروش نمایشی تدریس ریاضی دوم
امتحان ریاضی دوم ابتدایی - ساعتامتحان ریاضی دوم ابتدایی
امتحان ریاضی دوم دبستانآرمون درس ریاضی کلاس دوم
نمونه سوال بنویسیم دومسوالات امتحانی علوم دوم ابتدایی
نمونه سوالات جمله نویسی پایه ی دومنمونه سوال امتحانی فارسی دوم

 
طبقه بندی: دوم ابتدایی،  همه نمونه سوالات مقاطع ابتدایی، 
برچسب ها: امتحان املا مقطع دوم ابتدایی، نمونه متن املاء کلاس دوم دبستان، سوال امتحانی ریاضی دوم، نمونه سوال امتحانی ریاضی دوم، دانلود نمونه سوال ریاضی دوم دیستان، دانلود رایگان نمونه سوال ریاضی ابتدایی، آزمون بنویسیم کلاس دوم نوبت دوم، امتحان جمله بندی نوبت اول کلاس دوم، امتحان ریاضی کلاس دوم ابتدایی، آزمون بنویسیم دوم ابتدایی، امتحان بنویسسیم کلاس دوم، آرمون بنویسیم مقطع دوم ابتدایی، امتحان بنویسیم نوبت دوم خرداد ماه، روش تدریس حجم و جرم در دوم ابتدایی، آرمون جمله نویسی، امتحان جمله نویسی دوم، روش تدریس جمع سه عدد، روش نمایشی تدریس ریاضی دوم، امتحان ریاضی دوم ابتدایی - ساعت، امتحان ریاضی دوم ابتدایی، امتحان ریاضی دوم دبستان، آرمون درس ریاضی کلاس دوم، نمونه سوال بنویسیم دوم، سوالات امتحانی علوم دوم ابتدایی، نمونه سوالات جمله نویسی پایه ی دوم، نمونه سوال امتحانی فارسی دوم، نمونه سوال، دانلود نمونه سوال،

ارسال توسط خلیلی
 

تبلیغات

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic