تبلیغات
مرجع نمونه سوال امتحانی در تمامی مقاطع - راهنمای تدریس کتاب های مقطع ابتدایی
امروز :
مرجع نمونه سوال امتحانی در تمامی مقاطع
دانلود رایگان نمونه سوال در معلمی1

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
وبلاگکد جستجوی گوگل


بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 19 شهریور 1391

                       روش تدریس کتاب های دوره ابتدایی

دانلود کتاب راهنمای معلم تفکر و پژوهش ششم

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgمقدمه  (103 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش اول  (268 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش دوم  (616 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش سوم  (489 KB)

 

راهنمای تربیت بدنی پنجم   

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgمقدمه  (131 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش اول  (307 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش دوم  (139 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش سوم  (218 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش چهارم  (226 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش پنجم  (202 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش ششم  (245 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش هفتم  (254 KB)

 

راهنمای معلم هدیه های آسمان پنجم

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgمقدمه  (56 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش اول  (784 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش دوم  (573 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش سوم  (951 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش چهارم  (586 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش پنجم  (420 KB)

 

راهنمای معلم علوم تجربی پنجم

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgمقدمه  (122 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش اول  (610 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش دوم  (41 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش سوم  (152 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش چهارم  (440 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش پنجم  (444 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش ششم  (605 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش هفتم  (484 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش هشتم  (443 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش نهم  (529 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش دهم  (421 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش یازدهم(521 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش دوازدهم(467 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش سیزدهم(860 KB)

 

راهنمای تدریس فارسی پنجم

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgمقدمه  (56 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش اول  (226 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش دوم  (220 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش سوم  (139 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش چهارم  (190 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش پنجم  (226 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش ششم  (97 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpg بخش هفتم  (197 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش هشتم  (92 KB)

 

راهنمای معلم تربیت بدنی دوره ابتدایی

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgمقدمه  (112 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش اول  (576 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش دوم  (422 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش سوم  (264 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش چهارم  (479 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش پنجم  (460 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش ششم  (589 KB)

 

راهنمای معلم ارزشیابی توصیفی

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgمقدمه  (95 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش اول  (141 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgجدول  (152 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش دوم  (217 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش سوم  (529 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش چهارم  (612 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش پنجم  (386 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش ششم  (309 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش هفتم  (297 KB)

 

راهنمای تدریس ارزشیابی کیفی

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgمقدمه  (95 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش اول  (132 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش دوم  (168 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش سوم  (420 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgبخش چهارم  (69 KB)

 

 لوحه های تربیت بدنی پنجم دبستان

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgلوح 1  (495 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgلوح 2  (510 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgلوح 3  (539 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgلوح 4  (371 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgلوح 5  (828 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgلوح 6  (755 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgلوح 8  (561 KB)

http://www.chap.sch.ir/images/pdf.jpgلوح 7  (642 KB)

طبقه بندی: طرح درس،  پنجم ابتدایی،  ششم ابتدایی،  همه نمونه سوالات مقاطع ابتدایی، 
برچسب ها: راهنمای معلم تربیت بدنی دوره ابتدایی، راهنمای تدریس کتاب های مقطع ابتدایی، راهنمای معلم هدیه های آسمان پنجم، لوحه های تربیت بدنی پنجم دبستان، راهنمای معلم ارزشیابی توصیفی، راهنمای تدریس ارزشیابی کیفی، راهنمای معلم علوم تجربی پنجم، راهنمای معلم تفکر و پژوهش، راهنمای تدریس فارسی پنجم، راهنمای تربیت بدنی پنجم، راهنمای تدریس کتاب، راهنمای تربیت بدنی، راهنمای ارزشیابی توصیفی، راهنمای هدیه های آسمان، نمونه سوال، لوحه های تربیت بدنی پنجم،

ارسال توسط خلیلی
 

تبلیغات

آرشیو مطالب
صفحات جانبی