تبلیغات
مرجع نمونه سوال امتحانی در تمامی مقاطع - نمونه سوالات امتحان ریاضی کلاس چهارم خرداد ۹۰
امروز :
مرجع نمونه سوال امتحانی در تمامی مقاطع
دانلود رایگان نمونه سوال در معلمی1

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
وبلاگکد جستجوی گوگل


بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 8 خرداد 1390

بسمه تعالی

       نام و نام خانوادگی:                 امتحان ریاضی              کلاس چهارم 

        1) رقم یکان هزار عدد966753 چند است ؟(5/.)

             الف)  3           ب) 6                    ج)9            د)8 

       2) به زاویه ای که از زاویه راست  بزرگ تر باشد چه می گویند ؟(5/.)

             باز                       تند                     قائمه 

 3

در هر مستطیلی ضلعهای روبرو با هم .................و...................هستند.(5/.)4) کدام یک از اعداد زیر بر2بخش پذیر هستند ؟(5/.)

        783                  475              36               17          بقیه در ادامه مطلب

بسمه تعالی

         نام و نام خانوادگی:                 امتحان ریاضی              کلاس چهارم 

1) رقم یکان هزار عدد966753 چند است ؟(5/.)

             الف)  3           ب) 6                    ج)9            د)8 


2) به زاویه ای که از زاویه راست  بزرگ تر باشد چه می گویند ؟(5/.)

             باز                       تند                     قائمه 

 3

 کدام یک از اعداد زیر بر2بخش پذیر هستند ؟(5/.)

        783                  475              36               17

     5) اعداد زیر رابه حروف و رقم بنویسید.              (5/1)          .............................................................................358246  

     چهارصدوسی وشش میلیون ودویست وچهل       

     هزاروصدوهفتادویک ........................................................ 


6)حاصل عبارت های زیر را بدست آورید(5/1)

                          =( 12+  42)- 96                     = (28+ 150)-  378  

                           =( 6 - 12 ) × 21                                                    

    

          7) حاصل عبارت های زیر را بدست آورید:(2)

                 354*32=                                         305*32=


8) یک مثلث قائم الزاویه رسم کنید که طول ضلع  های زاویه قائمه ی آن2و3  سانتی متر باشد وتر این مثلث چند سانتی متر است؟


   9)بارقم های 2و5 و3 و8 و6کوچکترین و بزرگترین عدد پنج رقمی رابنویسید که بر 2بخش پذیر    باشد.(1)


10)تقسیم کنید:(2)            41    1754            7       365                   3     96


   11) اندازه یک ضلع باغچه 15متروضلع دیگر آن 8 متر است محیط آن چند متر است؟(1) 


    12) شکل زیر چه کسری را نشان می دهد؟ کسر مساوی با آن را بنویسید:(5/.)        

     o o o o    

                  o o o o    

o o o o  

  14) مساحت یک موزاییک به ضلع 15 سا نتی متر چقدر  است؟(5/.)


15) ساده ترین کسر مساوی هر یک از کسرهای زیر را بنویسید:(1)

                 45                                 30

                  75                                36             

16) در یک متوازی الاضلاع طول یک ضلع آن 12 سانتی متر و ارتفاع آن 5 سا نتی متر است. مساحت این متوازی الاضلاع چند سانتی متر است ؟(1)


17) 24 کیسه کود شیمیایی را که وزن هر کدام 9 کیلو گرم است را بین 3 زارع به طور مساوی تقسیم میکنیم به هر نفر چند کیلو گرم کود شیمیایی رسیده است؟(5/1)

طبقه بندی: چهارم ابتدایی،  همه نمونه سوالات مقاطع ابتدایی، 
برچسب ها: امتحان ریاضی کلاس چهارم خرداد ۹۰، امتحان تاریخ و مدنی مقطع پنجم دبستان، نمونه سوالات امتحان ریاضی کلاس چهارم خرداد ۹۰، نمونه سوالات امتحان ریاضی کلاس چهارم، نمونه سوالات امتحان ریاضی مقطع چهارم ابتدایی، نمونه سوالات امتحان ریاضی مقطع چهارم دبستان، امتحان ریاضی مقطع چهارم، نمونه سوالات امتحان ریاضی پایه ی چهارم، نمونه سوالات امتحان ریاضی چهارم، ریاضی چهارم، بانک سوال، بانک سوالات، بانک سوال ابتدایی، بانک سوال راهنمایی، بانک سوال دبیرستان،
دنبالک ها: تمام سوالات امتحانی پنجم ابتدایی،

ارسال توسط خلیلی
 

تبلیغات

آرشیو مطالب
صفحات جانبی